web-archive-it.com » IT » M » MARCHESELUCASPINOLA.IT

Total: 47

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • QE QE P E P E P E P E P E P E P E P Y ÿ ÇÅçýuÿ ÙEiU ²N ½ Õ T BÕ Ú pTg ÙÛ n XãQË1ÅHÐêi SñÔ1 h ó ü wXÖAkhî ï ú ï ò TÝ Ó I g ó 1 IÌ 1 Æ Ú¾É íѽ ¼º Il ½ G Ò iÜ vÖ Ö áù çñ7 ìiÍ ÑB³WP N Q gµE éW FÕÛÐJ¹þuo T A VÑgâÛÅv ií Ö Ákâ XÍÆ t H92é ÿ 5 þ ªGâ Ö þ Óü Öj Ó jºtÿ gÖ ÔkÃ6ß Uú ô EѼC x ØÍ Ü Çß ðéõ 1 JtÝ æ Ú Ò kÕ¾ Ks2 ª Nûó õ z Në ÔU Léì ãÑ ùÕ aÿ iøÿ Q E RRÐ IE RÒRÐ E QE QE QE QE QE QE QE H ÿ Þ5v ÙÍ 1Q5JÕRòê Ingm F Öl γm Z àå Äq Ë Oþ½y ö ªx S1Æ i È b Xöþf Ôµ ß k Â2T ç óÉ Ä¾ íßDÐ Ç ýìÇ Û 1ôô 2ÄËM v O 9 Éì Wýjkj Ò4Y Z Öµ5àÜJ Ñ Åõ Uñ ¹7 ÒÊ j öiP IZ ò âj w ÿ U O äl Ýã Òµ o 6 LìñùX Þäú Zé¼ q môëù 6 Ýñ Æ îOaÇ á F½ i 2Ǻ t í Hë uë X d Ý4 ÍðøXÊÓnèñ Q vV pimî æY GG ø ô 2 ز S39 óÕ ä uçµpZ ÒÝßË c gl a OÇ B ² ìêl z ¾ MJ á K Ç a èkj 1 kþ ÔLÖ Ö þì ÛëҼƵô zûÃÚ ÝØÉ d ¹IWº î UÂÆ FkG k zÇ ùv ð ½nÑÜÂmï áÐô uÿ êmz Ò¼³K Ô Ö4såE¼ Y Ø lã ãÒ4 Ž à My q 6 IrûHk MsÞ ô ê éº Ü ýêÑ G3 øóOÇùÕ cÿ qþ Î Và h ÝÛùÕúÏc X çI yÏÄ o M62NÜI Ý ëø ô åH y á K1ô f¼BëS j ¼ p Ñæc ðëøW ɪqÝ 8XÇ Ô ÑÔç ÿ  nãí í S O u T 7 ÝÝKs W ìz NI Å TiªqQG MÎ h ² kÛè Tí2 ã kFì Ì vhi a q3Én æ Âýü ü Uà ² NÁ éïùÕ î Ò Ãù q q ú ø 1 Q 6ñÏ ó uØóÛ H KE Ìè b 9ô Ç Ö¹Écx ²0ê uªZ Ìw 8Ü Ç çõ XmWR7Âê9dòà w 8Î l5e Ejn à 2 Ú w Õø m R ëæYÌ ë  ÿ Rßï A ww ÓXÿ Ç OëVj½ üyÇôþµb h Ëe o ó à ñ Ê Ý ÿ ßÓ Ö 0 m ö Ì3 ÇÓ ý ñ á CÓ Õ8 kùÇ ü ø üK ç 6 óÊp Qýkà MRÜH i ÝN Aí JrÐöp Ëaþ éó ØI È Ë âI R p ï k ñ ÚèÚn ó Çl þ¹ü SUÔ íìd XwH w 2 b9r ¼p Í Ä I äæº0 åe øªªrÐ ½i õ5Ü FhYõ  ãN ýK p âlÏ5ÐØã sWV ³ òèÐ émÉ Ï Þ ü ñ û í LÐ úºå ÿ Î ÇÔ MZN úÚµ S ÿ 8þ b Ù Ç J º Å i Z Z Z Ç îÏ íü lVf É üé0 am ü E6ír Ò½

  Original URL path: http://www.marcheselucaspinola.it/upload/d422bb08.jpg_big (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Marchese Luca Spinola | Gavi del Comune di Tassarolo DOCG Frizzante
  variety 100 Cortese Alcohol content 12 5 Exposure southwest Production 3000 bottles Vinification The transformation of the grapes for the production of this wine is limited to a small percentage of those produced by Marchese Luca Spinola This makes it possible to carefully select the grapes to achieve the best qualitative result This is the only secret that distinguishes this wine given that its vinification involves a traditional and completely

  Original URL path: http://www.marcheselucaspinola.it/products/3?lang=en (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Í tE ç N½Ò Xoíe vÉT Æq O ëz G Mj Áq íÝ üê ë ½Bo öåî Æ7 n8ªlVgCà µ ÚA Z8 Ý6 Ìs cñ Kø âce è ü Î s á ò á o k³ÝÜ¾Ä ò ÿ N ¹ õ Z Ö ï 2JäàtQØ V ê0²êfâܵ2 à EgÈ z µnRyÁªÎ3Þ H ÔU sk o8ë ß ªäm4 àñZ ½ ô ò í xntk9 Ææ sùQZó äY W JdÕf Y ýhµ a Ã5 T9¼ ÿ ME ïNKBc¹ p Kg Z 9U Ç Â Ôª ÆEsJ77E ÀéL InzúÒnËf 3YÚÅÜ JÃoNô ÆTó lmû ÉïÖ bÞS d Òy 2jÖ T Í g à Æv òiÚ ÓõK 0ÛÄ a àã4 ê s  Uª Cr ñVíÎ s ª jXÉ D ÑkrØqÁ Ç LEcÒ 11 5 4Lh jh ÔÉ N Æ ï L t ùuô ôS IªNã w ByÌgùU Tbþ ú l ì j C 8 äc Ù úT F Ö r à j Ë EMÊ ÈxÇÃÚ ËnÙ dc gÔu Ç ùW ¾ ÅV Ñ4ÍC y ÿ F3ùõ b wgÏÄr8 v ü7uÊÚË õ fþ¹ U¾ iL s ûá ù MÁµ y ÊW SÄ Íz ß 9 Y Ð ¾ T ð õ MNÐúnV ÐÔ RìW æä rO J Ly È B µÓ ÚyÏ ÿ N iý ç ÿ ñ5 û ªDå¼1 ø Ä Ê p 8W W hÿ µ V n J r Ü îÕ ß íä BÑ Ø 0Ä þ k ö îy íQ Øàø ÖÑ Ü æµ ¾ èêss ÞKí ª L a g ¾dhì ç µ ÈHm m¼ ãlñîFyÏ4Ôðí ½ i2X 0 I ¼ dT ª DÈ A T R s ùUµ íS ð ËäòrHÉ Nzc æ j àcS ʪ2q OA Æ ² ù N OOÈu êu V f 2I ¼ ½ ú TØÒà 2C vîç à çW K v fêqÉ B ¹Æ Äñ jݽ 0Ë êsS üâ W íMn ¼ kt ý

  Original URL path: http://www.marcheselucaspinola.it/upload/dae5bf8e.jpg_big (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Marchese Luca Spinola | Gavi DOCG - Tenuta Massimiliana
  unique vineyard the oldest taking into account all the pedo climatic and micro climatic factors The slow transformation of the sugar into alcohol which took over 2 months enabled us to obtain a highly complex product The must obtained following a short decanting period was inoculated with special selected yeasts suitable for low temperature fermentation which with the aid of the cooling system never exceeded 12C Organoleptic Characteristics a clear

  Original URL path: http://www.marcheselucaspinola.it/products/4?lang=en (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • k u Ùl Õc Ô tíÈ ö ÞÓ d ì þi Þ ÕÜz 7 ÂÚi zF² qê ª3mÙ R ½Óù Óí ÜK l ³Æà üp Zâüog ² È Cª Ç P î¼ qpnQ u I 1ÏË ½ õÅM5Ö 3 ðW Ë Úú 5á rX ÌZ ÎÌõ Ø ðÞ¼mô QB 2 Äp PÓl º ¼Óíoõh Ý A Y ã 2 äÕ Ç ¼Ôq UÇ 8Çå q 2ØâÄaÝ o ëúîu Ï ú3 ÀhäPÄd Ï øZÓÁ Å óM ÍÆåÈ zu p Ä KoúhERºÖm ï Úæc 6ç É8ùº ¹ñ 9 r j ù ÐO ýÔ ñæôQëVô û ÌFòy³ ÏSôì ª µ JK cO2rÏ çqï Z kZJ7 þbÒ JZØç ²õ ïâY äXî aq ÿ jÓÍ afÞ ÔLÓ³ 4 Qû þ ôíø ñ2à ²¼ pûv YñÃO Ô1 5µÂl qÈ ô ü Öü1 ÜÆ9 â ¹g hÆ8 Ï Õ û B qg Òu GYv ià ØD Xª î î úÕï¾ ðäÉ ÐØÇ ã ú GãôëÌéVi j0é VÍr üÅ v 2r AîMzâ ª t Ñs ÇQE 6 YAqûÆùv I d On zâ ú¼î¾ Ðîkë sKÞ ÿ ù ¼5 Xè ËO Ç Mä I5Ü 1b3ã é ÿ è ºzôVÇ RRÑL h JZ t é ÿ Mñüª E j À b ÿ ½ Z GïtãépµVËþC ÿ õÊ ý JÂ Ç Z ½ TiG pÆ z øS KEQ Yï ÊÁW HÉÎ2 g ò Áu ÃJ M aÔ U Ó ¾pDË Tù g9Ï p1Þ² HÔm 4 Sd ÝBNËó éß N¾ tná UQ Ià X IcY Aõ Ûâ Z3Ý â öÏ À Á ñ îh jÚÎÖÉYmmã Xîa øU êê Î æ ãÚ ùf 8ÀÚN óS Ó¾ b¼¹ nZHã á TdíÈ vÇÖ ã d èÁ 6 Ó õo U õ ôñÿ ² e ølÖ ÄZ 1½ö M Æ sã HzF Ék RQL Z Z Z Y K þuRÏþC ßõÊ ý J½ ÜZ K ÿ P³ÿ õïýr ÿ BzÂ Å ë ª5h h k ÔÆ M åù TLãs 5 7 w NGÌÑÌÑ Ê sS l w lhÑU4ûim Ú äº Ù I1 è ÏWº¹ñ Å ìc º ½ ÇSà lPåk Ñræåz ëþ Èé ÜÝ CMÔn ir âa àû K ÜÈ f H Eå áZLe úçÒ ÉŽ ý 4 ÜÈc Ääà ÿ ASVF î Iæ êhÁ BØUr ÇN µé us ä s ÿ ÿ û V dë ññ úl ô YVø ïü aª DQú tõÌh¼ø³W GèµÓ RØÄ ÝdfÒ é gp 2 D ii E Í RÖ4Èõ U òõ þͪi²I ZH I ¾øÎGÐ Ø Ç Æ Qäjës ÓïãþÏ ßaE c ó ã 8 µ ¹ ë w ŠРäû í Ïå Q öjÖ6úܹùíëçÓò9½n Õ ²Öô y DêW oÓpê6 Ó5µcj  ¹PK¾9v Ö ý4 ô º QE JZ h z Í û øð kû 7 hâ R Tmºlí í Øú Å ½Óõx ÙÃ2 J r ÜW JÊQèkFQRj 3R c Y a e9 ñ nì ¼ ½ Jü çÛ aùU ÿ ² hW sÌ øO Ç N æ aR qìb Â7 9hne g Ýǵ éº ê 0v Àõé þ J M Ê ÚXÁ Ä ¼ Läà zp ï ÐmÉ ¹¾mì înã Ï søãµkøzF BKY Ô ¼MÊ C ÿ 8 g N c ¼ ÍÕ ð ª íb88èk id yÌQ

  Original URL path: http://www.marcheselucaspinola.it/upload/1f1b43a7.jpg_big (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Marchese Luca Spinola | Gambero Rosso 2011
  Comune di Gavi DOCG Gavi del Comune di Tassarolo DOCG Frizzante Gavi DOCG Tenuta Massimiliana Reviews Gambero Rosso 2011 Guida de L Espresso 2011 Gambero Rosso 2012 Guida de L Espresso 2012 Vini Buoni d Italia 2012 Gambero Rosso 2013

  Original URL path: http://www.marcheselucaspinola.it/products/5?lang=en (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • p ÝÚ³ W üÍ X Ò ÕX æ ßEªXÇs Þ½ÔÕ í áï Üéó é6ö ôaèk 4 ZÛYµ pãï ySþ çÔ âÎêsREÎ Í ÈÐu h qFI Ð æ S h4 5B Zm Í 2 57 Hd Q Qà 6 Ó ³ æc r Iôúæ Tæ¹ n Úà ÄÏ ì ÿ ª r 3 8 kÓN âFÄÒ D½ þuÅ ÎK O ¹5 ª ST t þê ë µßxSá øtëÖ mv74bÕ êAè oZô Á97 Ó é 2G p QgÔ Uî îVÏ 3øVwm Û Ázþ áϵÿ ièCUó ý 1 AÎsúUÝk ð¾³vÒÅ Xlµ 7 ùÃÌÎTò c ÇF D w k Ñ û JO DÊ Ö O ½ Õª ÝÉÇju¹ýÄ Ê l Í êu ¹0j ã8 ÇéýkÖ x Ƴn À ν å k ñ va aÜÒsLóWÖ ¼ è KQ ÓûÂ Ì Þ XD T z QE e î cÏ Dæ ÙvAºä µ ås ÒGJ ØÕ ðÕ ï Fê3Q Ü ³üt üÍU Ó Ï r å4 Èj b µ k Ñ 7 r öä¹ 0BsÁ ³n Ô ä í CÓ5 Ò ÛA fó v 2nZ Ø êp k w66ÒG vlï oî k Ñd óJÖíÄ0O éÛª t9æ tþuì 2 y5ä PÚä ÿ y 5çb¾ z kY wr rk Q oÁ µ ãå géP k è0 I yE3 0êDä ÜÔÅ Ai q Ù üÏ xÒ ýöÍ ætÀ M Õ Ny Õ Î j 0pÍX ÞÅ X 6½fà çï Ò î9x QgÔ pzÐE ÕOJ 4 ã4Ï R Þ õ Ûi Ûv ü p Zºí7O ïLµ G I Üóõ Ü ÄÎ hí òâÎÌ ù Z G 7L Z 8 Øì µJ ëv6ö 2ÜHß éP g ïô WãZÓ¹Ç û0 àî Ï ñ 8Ö T P ÕÎÉÐWGã h ÎÅxÀR ükÑ Åí ã T P¾ h ó tç5Uµ BÁG ÛFb f wYã ÒÎqóã ¼ è o À 4 FO ù ìU Ï ñßü ºÐÿ Ùÿ ÇV¹ JéüyÇ µ úê ô Yú ZØé 1 ñ

  Original URL path: http://www.marcheselucaspinola.it/upload/6d21e169.jpg_big (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Marchese Luca Spinola | Guida de L'Espresso 2011
  di Gavi DOCG Gavi del Comune di Tassarolo DOCG Frizzante Gavi DOCG Tenuta Massimiliana Reviews Gambero Rosso 2011 Guida de L Espresso 2011 Gambero Rosso 2012 Guida de L Espresso 2012 Vini Buoni d Italia 2012 Gambero Rosso 2013 Gambero

  Original URL path: http://www.marcheselucaspinola.it/products/10?lang=en (2016-04-28)
  Open archived version from archive •