web-archive-it.com » IT » Z » ZAMBONI-ITALIA.IT

Total: 241

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MFA/800 - Karıştırıcı
  info zamboni italia it MFA 800 Kar t r c S vi ve kat maddeler ile beslenmeye uygun bunlar nemlendiren h zl kar t r c ünitesine sahiptir Bu yolla hem kar m daha homojen oluyor hem de kar t rma zaman k sal yor Teknik Donan m 1 000kg h e kadar kapasite Baģ ms z motor tahrikli Hem OMZ volumetrik dozerleri hem de bir veya iki OMZ peristaltik

  Original URL path: http://www.zamboni-italia.it/omz18_tur.htm (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • NLA/1645/SV - NESTİNG (YUVALAMA) MAKİNESİ
  r durumdad r Bu kesme ünitesi boydan kesimlerin birkaç tipte olmas na imkan verir Bunlar Paralel istenen her türlü geni likte kesim için Dalgal elle kesilmi benzetmesi için Farkl la t r m Ayn nest içinde farkl enlerde eri te elde etmek için Böylece farkl çe itlerdeki nestler e it nihai aģ rl klar n koruyorlar Mahmuz ekilli girintili bir kesim gerçekle tirmek için Boydan kesimi saģlayan Dönen B çakl Ünite Özel bir motor ünitesi b çakl ünitenin durma konumunda ürünün aradan geçebileceģi bir bo luk b rakmas n saģlar Böylece dikey b çaklar n h zl dönmesine imkan verir Eri teler veya ürünler daģ t c gruba ve oradan da içinde ekillendirmenin gerçekle tiģi N sarma borusu nestin tipine ve ölçülerine göre belirlenir bulunan fincan grubana yönlendirilir Bu ekillendirme i lemi nest makinesi faz milinin kontrolünde bas nçl hava ile saģlanmaktad r ekillendirme s ras nda tepsi üzerindeki fileye hafifçe deģen ve tepsilerin hareketinden önce de yukar kalkan Mobil Teleskop Ünitesi sayesinde nest ler tepsi üzerine konumland r l r 1645mm enindeki Tepsilerin Hareketi program arac l ģ yle PLC kontrollü özel motorlar taraf ndan yap lmaktad r Bu programlar yuvarlak nest ten oval nest e geçi i h

  Original URL path: http://www.zamboni-italia.it/omz19_tur.htm (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • NLA/2000 - Nesting (Yuvalama) makinesi
  r Bu en büyük ihtiyaçlar kar lamak üzere tasarlanm t r Donan m unlar içermektedir 2000mm enindeki tepsilerin hareketi için ünite NLA 2000 SV versiyonunda 900mm eninde iki yufkan n NLA 2000 DV versiyonunda 4 adet yufka ön haz rl ģ 2 çift merdaneden NLA 2000 DV versiyonunda 4 çift olu an kalibrasyon ünitesi Her makine yufkay boydan kesme imkan saģlayan kesme merdanelerinin gelecekte h zl bir eklede monte edilebilmesi için buna haz r halde sevkedilir Kalibrasyon ünitesi ile ayn h zda çal an bu kesme merdanelerinin kesebileceģi çe itler öyledir Paralel istenen her türlü geni likte kesim için Dalgal elle kesilmi benzetmesi için Farkl la t r m Ayn nest içinde farkl enlerde eri te elde etmek için Böylece farkl çe itlerdeki nestler e it nihai aģ rl klar n koruyorlar Mahmuz ekilli girintili bir kesim gerçekle tirmek için Her türlü ko ullara uyumland r lm boydan kesimi saģlayan yeni ünite operatöre çok kolay ekilde nestin boyunu deģi tirebilme ve ayr ca büyük hacimli ve kaygan olmayan ürünlerin sorunsuz üretilmesine imkan saģl yor Kesimi maximum h zda gerçekle tirebilmek için b çak ürünün geçebileceģi bir bo luk b rakacak ekilde durdurulur Eri teler veya ürünler özel bir daģ t c cihaz taraf ndan toplanarak nest ekillendirmesinin yap ld ģ alt tarafta bulunan fincan grubana gönderilir ekillendirmei lemi nest makinesi faz milinin kontrolünde bas nçl hava ile saģlanmaktad r Bu i lem hava üflemesinin sabitliģini kontrol eden ve AFC denilen yaz l m sayesinde gerçekle tirilmektedir Çok a r durumlarada bile üfleme ve sabit yönlendirmeyi daha hassas saniyenin 1 i yapmak mümkündür Örneģin dikdörtgen biçimindeki bölmelerde ve çok geni eri telerde Fincan grubunu tepsi üzerindeki file ye yakla t ran kamlar üzerindeki yeni bir profil ve tepsilerin ilerlemesini saģlayan tam elektronik kontrollü bir motorlu ünite nest ekillendirmesi için daha fazla

  Original URL path: http://www.zamboni-italia.it/omz20_tur.htm (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Dozajlama Grubu
  n n ard ndan tabiatiyle bu dizayn un kepek su yumurta ve modern hamurun ihtiyaç duyabileceģi her türlü maddeyi dozajlayacak ekilde ortaya ç kt imdi çok iyi bilinen mekaniģimize yoģurma makinesi ile bütünle mi bir yaz l m ilave edilmi tir Böylece farkl malzemeleri kullanabilen dozajlama grubu ve santrifüjü ile e siz bir bütünlük saģl yor Dokunmatik ekran üzerindeki reçete reçete kullan m nda ve reçetelerin kay t alt na

  Original URL path: http://www.zamboni-italia.it/omz22_tur.htm (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • MT8/1000 - Kıvrılmış erişte için Makineler
  appropriate movements said movements are adjustable in order to obtain curls with different dimensions Microprocessor for machine operation production data processing machine data programming and display job control proportional linking among speeds under different job conditions parameters storage under one out of 30 available shapes Keyboard monitor to set and store operation parameters according to shapes and to display possible alarms together with a short description for immediate intervention Inverter

  Original URL path: http://www.zamboni-italia.it/omz24_tur.htm (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • MTC-FLEX/1645 Kıvırma Makinesi
  t r Bu sayede söz konusu ürünün uzunluģu kesin olarak ayarlanabilmektedir Böylece bütün sar mlar ayn aģ rl k ve ekilde üretilmektedir Makinede bulunan bir ayar cihaz sayesinde sar mlar n eni 45mm den 80mm ye kadar ayarlanabilmektedir Saate 700kg lik bir kapasite saģlayan invertör Otomatik Hat ile olan baģlant y ve uyumlu çal may saģlamaktad r Model Yufka say s Yufka eni Tepsi eni Kapasite MTC FLEX 600 MTC

  Original URL path: http://www.zamboni-italia.it/omz25_tur.htm (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Velo/1400 - Zımba Makinesi
  n üretimindeki art ihtiyac na cevap verebilmek içingeli tirilmi tir Üretim potansiyeli 65B kelebekte Farfelle 900kg h i ve orecchiette de 1100kg h i saģlayacak ekildedir Makinenin yap s bize hem daha küçük ebat hem de saģ yada sol makine olarak üretme imkan veriyor Böylece çift makinelerde arada bo luk b rak lmadan yerle tirilerek yer tasarrufu saģlanabiliyor Yer tasarrufu saģlamak için elektrik panosu Dokunmatik ekran invertör ve PLC makinenin içine yerle tirilmi tir Allen Bradley kullan lmas halinde elektrik panosu resimde görüldüģü gibi d ar da olmak durumundad r Çizgili topa sahip modellerde hem çizgili yüzeye sahip hem de düz yüzeye sahip ekiller üretilebiliyor Üretimdeki bu deģi iklik için herhangi bir parçay deģi tirmeniz veya ç karman z gerekmiyor Temel mekanik konsepte dokunulmam t r Yani bütün kal p boyunca fiyonk ve kelebeģin e it ekilde mükemmel kapanmas saģlayan dört üst ve dört alt basma noktas na sahip ekillendirici t rnaklar n hareketini saģlayan elastik sistem halen mevcuttur Geri dönü hamurunu boyuna kesen b çak sistemi tamamen yenilenmi tir Bu ünite art k baģ ms z ekilde sürülmektedir ve yufkan n hareketiyle senkronize çal maktad r Opsiyon olarak sunulan ve hamuru enine kesen b çak sistemi geri dönü e

  Original URL path: http://www.zamboni-italia.it/omz27_tur.htm (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • IPM - Formati lista
  FORMATI DI PASTA BOLOGNA Farfalle Nastrini Lancette Canestrini Funghetti Sorprese Orecchiette Maltagliati Cappello Home

  Original URL path: http://www.zamboni-italia.it/omz_FOR_F1.htm (2016-04-26)
  Open archived version from archive